نویسنده = کریم کمالی
تعداد مقالات: 5
1. جدول زندگی شب‌پره (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی غذای مصنوعی بر پایه لوبیا چشم بلبلی و ارقام مختلف نخود

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

ندا فلاح نژاد مجرد؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی؛ امین صدارتیان


2. مقایسه جلب کنندگی تله‌های مختلف در جلب مگس میوه یتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

دوره 78، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 275-288

محمدجواد سروش؛ کریم کمالی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ یعقوب فتحی پور


5. گزارش کنه Eviphis cultratellus (Acari: Eviphididae) مرتبط با سوسک Scarabaeus sacer L. (Col.: Scarabaeidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 157-157

شهروز کاظمی؛ کریم کمالی؛ ماریلو مورازا؛ علیرضا صبوری