نویسنده = کتایون خردمند
تعداد مقالات: 2
1. اثرات زیر کشندگی اسانس‌های زیره سبز و میخک روی کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-90

سیمین بینقی؛ کتایون خردمند؛ شهریار عسگری؛ عزیز شیخی گرجان


2. بررسی تأثیر دما و تراکم میزبان بر میزان تغذیه و زادآوری سن شکارگر Hem.: Anthocoridae)) Anthocoris minki pistaciae

دوره 79، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-86

زهره پورعلی؛ محمدرضا مهرنژاد؛ کتایون خردمند