نویسنده = فاطمه سمیعی
تعداد مقالات: 1
1. تولید فاژهای نوترکیب حاوی ژن‌های آنتی‌بادی اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-156

فاطمه سمیعی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ قاسم حسینی سالکده؛ مسعود شمس بخش؛ فرشاد رخشنده‌رو