نویسنده = حسن عسکری
تعداد مقالات: 3
1. زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیزAphis gossypii

دوره 80، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-60

محمد جعفر فارسی؛ حسن عسکری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ عزیز خرازی پاکدل


2. بررسی اثر شکل تله و پخش کننده فرومون جنسی در شکار پروانه‌های نر جوانه‌خوار بلوط

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 33-50

حسن عسکری؛ محمدرضا زرگران؛ حسن آل منصور؛ مصطفی منصور قاضی؛ محمدحسن بریمانی؛ مهرداد تبریزیان؛ مریم عجم حسنی