نویسنده = عزیز خرازی پاکدل
تعداد مقالات: 2
1. زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیزAphis gossypii

دوره 80، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-60

محمد جعفر فارسی؛ حسن عسکری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ عزیز خرازی پاکدل


2. پرورش آزمایشگاهی و مطالعه برخی از خصوصیات زیستی سرخرطومی حنایی خرما،Rhynchophorus ferrugineus (Col., Dryophthoridae) روی غذای نیمه مصنوعی

دوره 77، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 79-92

نفیسه پورجواد؛ سید حسین گلدانساز؛ آرمان آوندفقیه؛ عزیز خرازی پاکدل