نویسنده = امیر ارجمندیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گونه‌های فوزاریوم‌, عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در استان‌های اردبیل, تهران و همدان

دوره 76، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-114

کسری شریفی؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ امیر ارجمندیان