کلیدواژه‌ها = پسته
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر شخم زمستانه بر کاهش تراکم جمعیت سرخرطومی پسته

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-20

محمدرضا مهرنژاد؛ رضا میرزایی


2. چرخه زندگی، خسارت و کنترل شب‏ پره‌ جوانه‌خوار پسته Telphusa pistaciae (Lepidoptera: Gelechiidae)

دوره 83، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 201-208

محمدرضا مهرنژاد؛ رضا میرزایی


3. شناسایی و پراکنش گونه‌های Paecilomyces جدا شده از سرشاخه‌های درختان پسته (مقاله ی کوتاه فارسی)

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-184

فاطمه خسروی مقدم؛ سید کاظم صباغ؛ محمد مهدی امینایی؛ سمیه ابراهیمی


4. تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-146

حسین فرازمند؛ هادی حسن‌زاده؛ محمد سیرجانی؛ کاظم محمدپور؛ افشین مشیری؛ سیدحیدر ولی‌زاده؛ علی جعفری ندوشن