کلیدواژه‌ها = سیب‌زمینی
تعداد مقالات: 4
1. ویژه‌‌‌‌گی‌های ریخت‌شناختی، مولکولی‌ و بیماری‌زایی گونه‌های جنس Colletotrichum جدا شده از سیب‌زمینی و پیاز در استان اصفهان

دوره 87، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-26

فریبا قادری؛ عاطفه کرباسی؛ بهرام شریف نبی؛ علیرضا جوادی استهباناتی


4. مقایسه تحمل 33 رقم سیب‌زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae، در شرایط مزرعه در منطقه نقده آذربایجان‌غربی

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-36

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی