کلیدواژه‌ها = بیولوژی
تعداد مقالات: 2
2. دموگرافی شب‌پره کوچک خرماBatrachedra amydraula (Lep.: Batrachedridae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 79-90

شیما رحمانی؛ عارف معروف؛ آسیه ابوالحسنی؛ مسعود امیرمعافی