کلیدواژه‌ها = توتون
تعداد مقالات: 2
1. تعیین میزان خسارت نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne incognita) در برخی ارقام تجاری توتون در شرایط گلدانی

دوره 80، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 13-22

سید افشین سجادی؛ سید عباس حسینی‌نژاد؛ هدی عاصمی


2. بررسی تأثیر حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتونHelicoverpa armigera در مزرعه

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-80

جعفر محقق نیشابوری؛ سید احسان رستمکلایی مطلق؛ نوراله گودرزیان