کلیدواژه‌ها = سوسک کلرادوی سیب‌زمینی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه تحمل 33 رقم سیب‌زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae، در شرایط مزرعه در منطقه نقده آذربایجان‌غربی

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-36

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی