کلیدواژه‌ها = شته جالیز
تعداد مقالات: 1
1. زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیزAphis gossypii

دوره 80، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-60

محمد جعفر فارسی؛ حسن عسکری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ عزیز خرازی پاکدل