کلیدواژه‌ها = آنتی بیوز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره‌ی مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 327-344

منور صفائی نیا؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی