کلیدواژه‌ها = سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژنتیکی پیشرفت بیماری سفیدک پودری در دو تلاقی مختلف جو

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 15-26

آرش فاضلی؛ نادعی بابائیان جلودار؛ محمدرضا نقوی؛ حمید رضا نیک‌ خواه