کلیدواژه‌ها = آذربایجان غربی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع فنوتیپی و پروتئینی عامل بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی در استان‌‌های گلستان و آذربایجان غربی

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 135-152

فهیمه نظری؛ غلامرضا نیکنام؛ ابوالقاسم قاسمی؛ اسماعیل ترابی؛ سید محسن تقوی