کلیدواژه‌ها = مقاومت
تعداد مقالات: 13
1. تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی‌های طوقه و ریشه ناشی از گونه‌هایFusarium culmorum و F. pseudograminearum

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

مکامه مهدوی؛ محمد رضوی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ سعید رضائی


2. تراکم جمعیت پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel روی ارقام مختلف پسته

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-132

مهدی بصیرت؛ محمدرضا مهرنژاد


3. غربالگری ژرم پلاسم‌های نخود برای انتخاب ژنوتیپ‌های مقاوم به بیماری برق‌زدگی

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-110

سید حسین وفائی؛ سعید رضائی؛ احمد عباسی مقدم؛ حمیدرضا زمانی زاده


6. القاء مقاومت به شته سبز هلو (Myzus persicae) در باقلا توسط تیمارهای سالیسیلیک اسید و بتاآمینوبوتیریک اسید

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-20

عاطفه نایب زاده؛ غلام‌رضا شریفی سیرچی؛ کمال احمدی


9. تعیین ویژگی‌های جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae، عامل بیماری بلایت باکتریایی گندم در استان کرمان و ارزیابی واکنش ژنوتیپ‎های ایرانی گندم نسبت به آن

دوره 83، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-50

نرگس فلاحی چرخابی؛ مسعود شمس‎بخش؛ حشمت اله رحیمیان؛ پژمان خدایگان؛ محمد حسن رستگار


10. مقایسه تحمل 33 رقم سیب‌زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae، در شرایط مزرعه در منطقه نقده آذربایجان‌غربی

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-36

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی


11. فقدان مقاومت تقاطعی به حشره‌کش‌های غیر Bt در جمعیتی از بید کلم (Plutella xylostella) با نحوه 1 مقاومت به Cry1Ac (مقاله کوتاه علمی انگلیسی)

دوره 79، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-35

اسیم گلزار؛ علی حسنین سید؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ دنیس ج. رایت


12. ارزیابی مقاومت لاین‌های برنج ایرانی نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo suppressalis

دوره 78، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 131-152

سیده زهرا حسینی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ فرامرز علی نیا؛ ترانه اسکو


13. بررسی نقش پایه ژنوتیپ‌هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک

دوره 78، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-42

سار مهرابی پور؛ حمید عبداللهی؛ نادر حسن زاده؛ ایوبعلی قاسمی