کلیدواژه‌ها = Thalassaphorura
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه‌ی پادمان Collembola از استان لرستان

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-240

معصومه شایان مهر؛ الهام یوسفی لفورکی؛ مجتبی رحمتی