کلیدواژه‌ها = گوجه ‏فرنگی
تعداد مقالات: 1
1. واکنش تابعی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis به تراکم‏های مختلف تخم‏ های بید ‏آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه ‏فرنگی Tuta absoluta

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-217

سید حسن ملکشی؛ جعفر محقق نیشابوری؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری