گونه‌های جدید از Passalora و Ramularia از ایران (مقاله کوتاه فارسی)

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور شناسایی گونه‌های Passalora و Ramularia نمونه‌های گیاهی از مناطق مختلف استان مازندران و از میزبان‌های مختلف دارای علایم لکه برگی در فصول بهار تا پاییز سال‌های 91-1390 جمع‌آوری شدند. آرایه‌های Passalora brandenburgeri  (روی Salix alba) و
Ramularia variabilis (روی Verbascum blattaria) برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. علاوه بر این، Rosa hybrida وRumex acetosa  به ترتیب به عنوان میزبان‌های جدید برای Passalora rosicola و Ramularia rubella در ایران معرفی می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New species of Passalora and Ramularia from Iran (Short Communication in Persian)

نویسندگان [English]

  • Bahareh Bicharanlou 1
  • Mehdi Pirnia 2
  • Ghorbanali Asadi 3
چکیده [English]

In order to identify Passalora and Ramularia species, Leaf spot symptoms from different plant hosts in Mazandaran province were collected and examined during the spring-autumn 2011-12. Passalora brandenburgeri (on Salix alba)and Ramularia variabilis (on Verbascum blattaria) are reported as the new records for Iran. Furthermore, Rosa hybrida and Rumex acetosa are new hosts for Passalora rosicola and Ramularia rubella in Iran respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new records
  • mycobiota
  • Anamorphic fungi
  • Leaf spot
  • Taxonomy