اولین گزارش زنبور پارازیتویید Dolichogenidea turkmena (Hym.: Braconidae, Microgastrinae)، از ایران (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر(عج) رفسنجان

3 بخش تولیدات گیاهی، دانشکده‎ کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

4 گروه جانورشناسی، موزه تاریخ طبیعی مجارستان

چکیده

طی بررسی‌هایی که به منظور شناسایی پارازیتوییدهای موجود در گال‎های زمستانه شته گال اسفنجی
mordvilcovi Slavum و شته چین­دار کننده برگ بنه
 Forda hirsutaروی درخت بنه Pistachia atlantica در منطقه تنگ‌شکن ارسنجان، استان‎ فارس طی سال 1392
انجام گرفت، یک گونه زنبور پارازیتویید با نام
علمی Dolichogenidea turkmena Telenga 1955
(Hym.: Braconidae, Microgastrinae) از روی شته گال اسفنجی جمع­آوری گردید و توسط نویسنده آخر شناسایی شد. بر اساس منابع موجود، این گونه، گزارش جدیدی برای فون حشرات این خانواده در ایران محسوب می‎گردد (1, 2). نمونه‎های این زنبور پارازیتویید در کلکسیون حشرات دانشگاه شاهد تهران نگهداری می‎شود.
Dolichogenidea turkmena Telenga 1955
(Hym.: Braconidae, Microgastrinae)
:
نمونه‌های بررسی شده: ایران، ارسنجان،( 29°49'4.92"N, (53°32'45.40"E؛ 19 فروردین 1392، 3♀؛ 7
مناطق پراکنش: ارمنستان، اردن، قزاقستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان (4) و ایران (گزارش جدید).
ویژگی‎های ریخت­ شناختی افتراقی: طول بدن 5/2-8/2 میلی­متر؛ شاخک کمی کوتاه­تر از طول بدن و خاکستری مایل به قهوه­ای؛ طول پالپ­های آرواره پایین خیلی کوتاه­تر از بلندی سر؛ تگولا زرد؛ میان گرده درخشان با نقاط ریز متراکم؛ سپرچه در بخش میانی صاف؛ پروپودئوم صاف، درخشان، بدون زواید موجی شکل جلوی فرورفتگی انتهایی؛ بال جلو با استیگمای زرد روشن؛ متاکارپوس کمی کوتاهتر از فاصله آن از نوک بال؛ رگبال دوم شعاعی-میانی توسعه نیافته؛ ران پای عقب قرمز مایل به زرد؛ ترژیت اول شکم با حاشیه موازی، در نیمه انتهایی صاف و با نقاط پراکنده و کوچک؛ شیارهای مایل روی دومین ترژیت شکمی با فاصله زیاد، بخش میانی بین آنها پهن و ذوزنقه­ای شکل؛ ششمین استرنیت شکمی کمی سخت شده و در بخش قاعده­ای دارای شیارهای طولی؛ طول غلاف تخمریز به اندازه ساق پای عقب (3).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of the parasitoid wasp Dolichogenidea turkmena (Hym.: Braconidae, Microgastrinae) from Iran (Short report)

نویسندگان [English]

  • F. JAHAN 1
  • A. MOGHBELI GHARAEI 2
  • GH. HASANSHAHI 1
  • A. MOHAMMADI KHORAMABADI 3
  • H. ABBASIPOUR 1
  • J. PAPP 4
چکیده [English]

During a survey on the collection and identification of the insects associated with Pistachio gall aphids including Forda hirsuta and Slavum mordvilcovi on Pistacia atlantica in Tang shekan, Arsanjan region of Fars province during 2013, a parasitoid wasp, Dolichogenidea turkmena Telenga 1955 (Hym.: Braconidae, Microgastrinae) was collected and identified by the last author which is a new record for the fauna of Iran (1, 2). Specimens of the parasitoid wasp were deposited in the insect collection of Shahed University, Tehran.
Dolichogenidea turkmena Telenga 1955 (Hym.: Braconidae, Microgastrinae)
Material examined: IRAN, Arsanjan (29°49'4.92"N, 53°32'45.40"E), 8 April 2013, 3♀, 7♂.
Distribution: Armenia; Jordan; Kazakhstan; Turkey; Turkmenistan; Uzbekistan (4) and Iran (new record).
Diagnostic characters: Body length 2.5-2.8mm; antennae slightly shorter than body, grayish brown; length of maxillary palps much less than height of head; tegulae usually yellow; mesonotum with dense fine punctation, lustrous; scutellum in middle part smooth; fore wing with light yellow stigma; metacarpus slightly shorter than its distance from wing apex; second radiomedial vein not developed; propodeum smooth, without wrinkles anterior to apical depression, lustrous; hind femora reddish yellow; first abdominal tergite parallel-sided, in apical half smooth, with sparse, fine punctation; oblique grooves of 2nd abdominal tergite widely situated, middle field between them broad and trapezoid; sixth abdominal sternite faintly sclerotized, longitudinally striate in basal part; ovipositor sheath as long as hind tibia (3).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dolichogenidea turkmena
  • Iran
 

 GHAHARI, H., FISCER M. and TOBIAS, V. I., Entomofauna 33(22): 317-324,2012.

 PAPP, J., European Journal of Taxonomy 21: 1-54, 2012.

 TOBIAS, V. I., SSSR, Leningrad, Russia, 605-816, 1986.

 YU, D. S., VAN ACHTERBERG K. and K.HORSTMANN, Available from: http://www.taxapad.com (accessed 15 September 2014), 2012.