چهار گونه عمده سن Miridae روی درختان پسته در ایران (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات پسته‌ کشور، صندوق پستی: 435/77175، رفسنجان، ایران

2 ساکوکوجا 10، فین-21220 رازیو، فنلاند

چکیده

در مناطق پسته کاری و رویش‌گاه‌های پسته وحشی استان کرمان چندین گونه سن از خانواده Miridae روی درختان پسته اهلی (Pistacia vera L.) و درختان پسته وحشی (Pistacia atlantica sub sp. P. mutica (Fischer & C.A. Meyer) و P. khinjuk Stocks) زندگی می‌کنند. بر اساس مطالعات صحرایی از بین آن‌ها چهار گونه دارای فراوانی بیشتر و پراکنش وسیع‌تر می‌باشند. معمولاً میوه‌های جوان پسته بلافاصله پس از مرحله گرده افشانی تا قبل از تشکیل پوست استخوانی مورد حمله سن‌های متعلق به خانواده Miridae قرار می‌گیرند. دو گونه سن Campylomma diversicorne Reuter, 1878 و Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843) به میوه‌های تازه تشکیل شده و جوان پسته در اوایل بهار حمله می‌کنند و خسارت آن‌ها به صورت لکه تیره در پوست رویی میوه پسته بروز می‌کند، این عارضه Epicarp lesion نام دارد. این صدمه که به دلیل فرو بردن خرطوم سن در میوه جوان پسته ایجاد می‌گردد بتدریج در تمام بافت آن گسترش می‌یابد و میوه‌ی صدمه دیده خشک می‌شود و سپس ریزش می‌نماید. این نوع خسارت در بین پسته کاران استان کرمان با نام محلی "داغو" معروف است و معمولاً از عوامل عمده کاهش محصول می‌باشد (1). بر اساس اطلاعات موجود، سن C. verbasci به عنوان یک حشره گیاه خوار و شکارگر محسوب می‌شود (4). در رفتار گیاه خواری، پوره‌های جوان از شیره گیاهی، گرده و شهد تغذیه می‌کنند. در رفتار شکارگری، پوره‌ها و حشرات کامل از شته، کنه، تریپس و پسیل گلابی تغذیه می‌کنند (3; 6). سن C. verbasci به عنوان آفت میوه سیب در آذربایجان غربی نیز گزارش شده است (5).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Four major mirid bugs of pistachio trees in Iran (Short report)

نویسندگان [English]

  • M. R. MEHRNEJAD 1
  • R. E. LINNAVUORI 2
چکیده [English]

There are several mirid bug species associated with cultivated- and wild- pistachio trees in Kerman province, southern of Iran. Among them, four species were found dominant. The very young and immature pistachio nuts may be attacked by either adult or nymph of some hemipteran bugs particularly those belonging family “Miridae” in spring. Campylomma diversicorne Reuter, 1878 and Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843) both attack the newly formed and very young pistachio nuts at early spring causing epicarp lesion. This injury leads to desiccation and dropping of the damaged nuts from the trees. Epicarp lesion is considered as one of the important problems in pistachio orchards in Iran (1), which mainly causes by the mirid bugs. Campylomma verbasci may be considered as phytozoophagous insect (4). As a phytophagous, young nymphs feed on plant sap, pollen and nectar, injury being important on apples. As a predator, nymphs and adults feed on aphids, mites, thrips and pear psylla (3; 6). Campylomma verbasci was also reported as the pest of apple trees in west Azerbaijan, Iran (5).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Miridae