اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید مینوز صنوبر از ایران (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، صندوق پستی 365، ارومیه، ایران

2 بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی، تبریز، ایران

3 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

با توجه به بازدیدهای صحرایی و نمونه‌برداری از نهالستان‌های صنوبر شهرستان ارومیه و حومه فعالیت مینوز صنوبر Lithocolletis populifoliella L. (Lep.: Gracillariidae) درچند سال اخیر روی کلنهای مختلف صنوبر بسیار قابل توجه بوده است. جهت تعیین زمان ظهور حشرات کامل مینوز صنوبر L. populifoliella تعدادی از شاخه‌های آلوده صنوبرگونه
Populus nigra L. درنهالستانی نزدیک فرودگاه ارومیه با پارچه توری محصور و نتایج نشان داد که زمان ظهور این آفت درسال 1386 اوایل تیرماه بود. در اواسط خرداد ماه نیز برگهایی که حاوی شفیره‌های مینوز صنوبر بودند جمع‌آوری و جهت خروج دشمنان طبیعی در ظروف پرورش (با امکان تهویه مناسب) نگهداری گردیدند. زنبورهای خارج شده در ظروف پرورش، جداسازی و پس از انتقال به شیشه های حاوی الکل، توسط دکتر لطفعلی‌زاده مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of populus leaf-miner hymenopterous parasitoids from Iran (Short report)

نویسندگان [English]

  • M. R. ZARGARAN 1
  • H. A. LOTFALIZADEH 2
  • M. H. SAFARALIZADEH 3
  • V. Bakhshali-Saatloo 1
چکیده [English]

Populus leaf-miner Lithocolletis populifoliella Tr. (Lep.: Gracillariidae) is one of the important pest of Populus plantations in Urmia city in Azarbaijan-e Gharbi province (Northwest of Iran). Recent field observations were indicated that activity of this pest has been considerable on different Populus clones. In this survey we covered some infected branches of Populus nigra L. near to Urmia Airport. The flight peak of populus leaf-miner was recorded on the first of June, in 2007. Also, some of infected leaves were collected on the middle of May to obtain its natural enemies. The emerged parasitoids were put in the alcohol and were identified by second author (Dr. H. Lotfalizadeh).

کلیدواژه‌ها [English]

  • populus leaf-miner