اولین گزارش زنبور پارازیتوئید Dimophora evanialis (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae)، برای فون ایران (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 بخش حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 بخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز

3 بخش حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

زیرخانواده Cremastinae (Hym.: Ichneumonidae) دارای بیش از 756 گونه توصیف شده در قالب 35 جنس می‌باشد (5). این زنبورها دارای گسترش جهانی بوده ولی در مناطق گرمسیری دارای غنای گونه‌ای بیشتری هستند. از نظر زیست‌شناسی، گونه‌های این زیرخانواده پارازیتوئید داخلی کوینوبیونت عمدتاً پروانه‌ها و در مواردی سخت­بالپوشان محسوب می‌گردند (4). تاکنون، 27 گونه از زنبورهای زیرخانواده Cremastinae از ایران جمع‌آوری و شناسائی شده است (1; 3). در سال 1395 هشت عدد تله مالیز در مناطق مختلف شهرستان آمل نصب گردید. برای کشتن و نگهداری حشرات از الکل 75 در بطری‌های جمع‌آوری تله‌ها استفاده شد. تعداد 15 زنبور از زیرخانواده Cremastinae شکار شد و با استفاده از توصیف‌ها و کلیدهای شناسائی موجود به نام Dimophora evanialis شناسائی گردید (2).  جنس و گونه این زنبور پارازیتوئید برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد (1). نمونه‌های این زنبور در کلکسیون حشرات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز نگهداری می‌شوند.
جنس Dimophora Förster, 1869: افراد بالغ گونه‌های این جنس با ویژگی‌های ریخت‌شناسی زیر از سایر جنس‌های این زیرخانواده قابل شناسائی هستند: بال جلو دارای سلول آرئولت بزرگ تقریباً لوزی شکل، ران پای عقب فاقد دندانه در سطح زیرین، لبه‌های پایینی ترژیت اول موازی و توسط استرنیت اول در تمام طول کاملاً جدا شده، ترژیت دوم بدون تیریدیوم و اپی‌پلورون آن به زیر خمیده شده (2). دو گونه از این جنس در منطقه پالئارکتیک انتشار دارند (5).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

First report of the parasitoid wasp, Dimophora evanialis (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae), for the fauna of Iran (Short report)

نویسندگان [English]

  • H. HOOSHYAR 1
  • A. MOHAMMADI KHORAMABADI 2
  • R. VAFAEI SHOUSHTARI 3
1 Department of Agricultural Entomology, College of Agriculture and Natural Resources, Arak Branch, Islamic Azad University
2 Shiraz University
3 Assistant Professor, Department of plant protection, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Of
چکیده [English]

The subfamily Cremastinae (Hym.: Ichneumonidae) comprises 756 described species into 35 genera (5). These wasps distributed all over the world but their high species diversity mostly occurs in the tropic regions. Members of this subfamily are biologically koinobiont endoparasitoids of mainly Lepidoptera and in some cases of Coleoptera (4). Up to now, there have been reported 27 species of this subfamily from Iran (1; 3). Eight Malaise traps were installed in different regions of Amol County during 2016. Alcohol 75° was the killing and preservation medium of the collecting pots of these malaise traps. A total of 15 specimens of the subfamily Cremastinae were collected and then were identified as Dimophora evanialis using available descriptions and keys to the species of this genus (2). The genus and species of this parasitoid wasp are newly reported for the fauna of Iran (1). The specimens of this species are deposited in the insects collection of College of Agriculture and Natural Resources of Darab, Shiraz University.
The Genus Dimophora Förster, 1869: The adults of this genus can be distinguished from the other genera of this subfamily by the combination of the following characters: fore wing with a large diamond shaped areolet; hind femur with no tooth on ventral surface; ventral edges of the first tergite parallel and separated completely by the first sternite for their entire length; second tergite with no thyridiae and its epipleuron curved down (2). Two species of this genus are distributed in the Palaearctic realm (5).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitoid
  • Taxonomy
  • distribution

(1) AMIRI, A., A. A. TALEBI, R. JUSSILA, E. RAHKSHANI and H. HAJIQANBAR, Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 1: 87-100, 2015;

(2) KLOPFSTEIN, S., Austral Entomology, 55: 185-207, 2015;

(3) MOHAMMADI-KHORAMABADI, A., H. LOTFALIZADEH and M. SHAMSZADEH, Applied Entomology and Phytopathology, 84: 203-206, 2016;

(4) QUICKE, D. L. J., The Braconid and Ichneumonid Parasitoid Wasps. Wiley Online Library. 733, 2014;

(5) YU, D. S., K. VAN ACHTERBERG and K. HORSTMANN, World Ichneumonoidea. Available on: http://www.Taxapad.com (accessed 14 June 2017), 2012.