نویسنده = کاظم محمدپور
تعداد مقالات: 4
1. رفتار جلب جنسی در سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-102

کاظم محمدپور؛ آرمان آوند فقیه؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق


2. تاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-146

حسین فرازمند؛ هادی حسن‌زاده؛ محمد سیرجانی؛ کاظم محمدپور؛ افشین مشیری؛ سیدحیدر ولی‌زاده؛ علی جعفری ندوشن


3. سنتز و بررسی کارایی فرمون تجمعی سوسک شاخدار خرما (Oryctes elegance) و مقایسه آن با ترکیب خارجی

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-66

مهرداد تبریزیان؛ کاظم محمدپور؛ سوسن نظری تابک


4. مطالعه کنترل موریانه‌های زیرزمینی در نخلستان‌های منطقه سراوان با استفاده از سیستم طعمه‌گذاری

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-18

رحیم غیورفر؛ کاظم محمدپور