کلیدواژه‌ها = Bactrocera oleae
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و بررسی کارایی فرومون مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip. Tephritidae) تولید داخل

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 291-300

بابک حیدری علیزاده؛ علی اکبر کیهانیان