کلیدواژه‌ها = گلوکوزیدازهای گوارشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشخصات بیوشیمیایی آلفا-آمیلاز و گلوکوزیدازهای گوارشی در سن قرمز پسته (Lygaeus pandurus (Hemiptera: Lygaeidae

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-66

محمدرضا حسنی؛ سیده مینو سجادیان؛ محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه