کلیدواژه‌ها = نمایش فاژی
تعداد مقالات: 2
1. تولید فاژهای پلی‏کلونال حاوی قطعات ژنی آنتی‏بادی اختصاصی باکتری Xanthomonas citri subsp. citri با استفاده از فن‏آوری نمایش فاژی

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 265-276

حمیده رئیسی؛ محمد رضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی؛ سیدعلی الهی نیا؛ ناصر فرخی


2. تولید فاژهای نوترکیب حاوی ژن‌های آنتی‌بادی اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-156

فاطمه سمیعی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ قاسم حسینی سالکده؛ مسعود شمس بخش؛ فرشاد رخشنده‌رو