کلیدواژه‌ها = Reduviidae
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سن‌های خانواده‌ (Reduviidae (Heteroptera: Hemiptera موجود در موزة حشرات هایک میرزایانس ایران

دوره 85، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-124

ماهرخ مژدهی؛ علیمراد سرافرازی؛ ژینوس رستگار