کلیدواژه‌ها = واکنش
تعداد مقالات: 1
1. معرفی چند ژنوتیپ و رقم سیب‌زمینی مقاوم به ویروس برگ قاشقی‌سیب‌زمینی (PLRV)

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-169

جعفر نیکان؛ رضا پوررحیم