کلیدواژه‌ها = خراش‌دهی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک ‌پشت ‌پرده یک‌ساله، Physalis divaricata

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 59-78

سید کریم موسوی؛ عبدالرضا احمدی