وقوع بیماری‌های ویروسی مهم توت‌فرنگی در استان‌های گیلان و مازندران

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 1- گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 بخش تحقیقات ویروس‌های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

4 بخش تحقیقات ویروس‌های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت کشت توت‌فرنگی در دو استان گیلان و مازندران، در این تحقیق وضعیت بیماری‌های ویروسی توت‌فرنگی در این استان­ها مورد بررسی قرار گرفت. طی سال­های 1392-1391 در مجموع تعداد 422 نمونه تصادفی و 223 نمونه علائم­دار شامل موزاییک، پیسک، لکه­حلقوی، زردی، سبزردی، کاهش رشد و بد شکلی برگ­ها از مزارع توت­فرنگی مناطق رشت، صومعه­سرا و سنگر در استان گیلان و بابلسر، جویبار و بهشهر در استان مازندران جمع­آوری شد. آلودگی این نمونه­ها به ویروس لبه زرد خفیف توت­فرنگی (Strawberry mild  yellow  edge  virus-SMYEV)، ویروس پیسک توت­فرنگی (Strawberry motlle virus-SMoV)، ویروس چروکیدگی توت­فرنگی (Strawberry crinkle virus-SCV)، ویروس لکه­حلقوی نهان توت­فرنگی (Strawberry latent ring spot virus-SLRSV)، ویروس موزاییک تمشک (Raspberry ringspot virus-RpRSV)، ویروس موزاییک آرابیس (Arabis mosaic virus-ArMV) و ویروس لکه­حلقوی گوجه­فرنگی (Tomato ringspot virus-ToRSV) با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزا (DAS-ELISA) و آنتی­بادی­های اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آلودگی 3/32 و 7/13 درصدی به ترتیب نمونه­های علائم­دار و تصادفی به حداقل یکی از هفت ویروس یاد شده بود. نتایج بررسی واکنش گیاهان محک در برابر جدایه­های چهار نپوویروس ArMV، RpRSV، ToRSV و SLRSV بدست آمده در این تحقیق، با اطلاعات توصیف شده در مورد این ویروس­ها مطابقت داشت. همچنین در ردیابی مولکولی SMoV و SMYEV به روش RT-PCR و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ناحیه ژن پروتئین پوششی این دو ویروس، قطعه دی.ان.ای بطول مورد انتظار 630 و 860 جفت باز به ترتیب در نمونه­های آلوده به SMoV و SMYEV تکثیر گردید. توالی نوکلئوتیدی قطعه دی.ان.ای بدست آمده در مورد دو جدایه ایرانی SMoV بیشترین شباهت (97 درصد) با جدایه 1278 SMoV از کشور هلند (رس شمار AJ496145) داشته و نیز توالی قطعه دی.ان.ای بدست آمده در مورد سه جدایه ایرانی SMYEV دارای بیشترین مشابهت (99 درصد) با جدایه D/M.110 SMYEV (رس شمار AJ577352) از آلمان بود. این نخستین گزارش از ردیابی ویروس­های فوق از مزارع توت­فرنگی ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incidence of Strawberry important virus diseases in Guilan and Mazandaran Provinces

نویسندگان [English]

  • GH. NASIRINIA 1
  • R. POURRAHIM 2
  • S. A. S. A. ELAHINIA 3
  • A. A. ROUHIBAKHSH 3
  • SH. FARZADFAR 4
چکیده [English]

According to the importance of strawberry cultivation in Guilan and Mazandaran provinces, virus diseases of strawberry were studied in 2013. Totally 422 and 223 random and symptomatic leaf samples, respectively, were collected from strawberry fields in Rashat, Someh-sara and Sanghar (Guilan province) and Babolsar, Joibar and Behshahr (Mazandaran province). Samples were tested for Arabis mosaic virus-ArMV, Raspberry ringspot virus-RpRSV, Tomato ringspot virus-ToRSV, Strawberry latent ringspot virus-SLRSV, Strawberry crinkle virus-SCV, Strawberry mild yellow edge virus-SMYEV, and Strawberry mottle virus-SMoV infection by double antibody sandwich-enzyme linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) using specific antibodies. Results showed that 32.3 and 13.7 % of symptomatic and random samples, respectively, were positive in ELISA at least with one virus. Results of host range studies using isolates of ArMV, RpRSV, ToRSV and SLRSV nepoviruses obtained in this study were consistent with the previously reported descriptions of these viruses. Molecular detection of SMoV and SMYEV using specific primers in RT-PCR assays resulted to amplification of 630 and 860 bp DNA fragment, respectively. Nucleotide sequences of PCR amplicons of two Iranian SMoV isolates showed highest similarity (97%) with a SMoV isolate (SMoV1278) from the Netherlands (Acc. No. AJ496145) and PCR amplicons obtained from three Iranian SMYEV isolates showed the highest similarity (99%) with SMYEV D/M110 isolate from Germany (Acc. No. AJ577352). This is the first report on occurrence of above mentioned viruses on strawberry in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • DAS-ELISA
  • RT-PCR