یک گزارش جدید از کنه‌های زیر جنسAntennoseius (Antennoseius) (Mesostigmata: Ascidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی)

نوع مقاله: جانور شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، صندوق پستی 117-76315، کرمان، ایران

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

جنس Antennoseius Berlese, 1916 دارای حدود 60 گونه‌ی توصیف شده از سراسر جهان است (1). Bregetova در سال 1977 این کنه‌ها را به دو زیرجنس Vitzthomia Thor, 1930 و Antennoseius s. str. تقسیم کرد (2). کنه‌های این جنس در خاک و خاک‌برگ، لانه‌ی پستانداران و به صورت مسافر (فورتیک) مرتبط با سوسک‌های خانواده Carabidae یافت شده‌اند (3; 4; 5).
در بررسی‌های انجام شده روی کنه‌های میان‌ استیگمای خاکزی منطقه‌ی تهران در ماه‌های خرداد و تیر سال 1388 و کنه‌های خاک‌زی مزارع چغندرقند منطقه‌ی داراب از استان فارس در تاریخ 25/9/1384 و نیز کنه‌های خاک‌زی مزارع یونجه اطراف شهر کرمان در تاریخ 14/4/1386، تعدادی نمونه‌ی ماده از کنه‌ی Antennoseius (A.) bacatus Athias-Henriot, 1961جمع‌آوری و شناسایی شد که این اولین گزارش این گونه از ایران محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new record of the subgenus Antennoseius (Antennoseius) (Mesostigmata: Ascidae) from Iran (Short report)

نویسندگان [English]

  • SH. KAZEMI 1
  • S. NOSRATPANAH 2
  • A. MOHAMMADI KHORAMABADI 3
چکیده [English]

The genus Antennoseius (Berlese, 1916) includes about 60 described species (1). Bregetova (1977) erected two subgenera for the genus: Antennoseius s. str. and Vitzthumia Thor, 1930 (2). These mites occur in soil and litter, nest of mammals and associated with ground beetles (3; 4; 5).
During a survey on edaphic Mesostigmata in Tehran region in June and July 2009, an ascid mite was collected and identified as Antennoseius (A.) bacatus Athias-Henriot, 1961. The species was collected during an investigation on mites fauna of sugar beet in Darab region in 16 December 2006 and also edaphic mites fauna of alfalfa in Kerman in 5 July 2008. This is the first report of this species from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antennoseius