کلیدواژه‌ها = رشد جمعیت
تعداد مقالات: 3
1. زیست‌شناسی فرم بی‌بال شته‌ی گندم‌-‌گل‌سرخ (Metopolophium dirhodum (Hem.: Aphididae روی گندم در شرایط آزمایشگاه

دوره 81، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-50

شهرام شاهرخی خانقاه؛ مسعود امیرمعافی


2. تأثیر هیبریدهای مختلف ذرت بر پارامترهای رشد جمعیت کرم غوزه‌ی پنبه (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae

دوره 80، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-50

اکرم ارقند؛ بهرام ناصری؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسنپور


3. مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 77، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-14

علی اصغر طالبی؛ آسیه ایزدپناه؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی پور؛ بهرام ناصری