کلیدواژه‌ها = کنترل زیستی
تعداد مقالات: 7
2. اولین گزارش زنبور Campoletis scyticus (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae) از ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 277-278

عباس محمدی خرم آبادی؛ ماتیاس رایدل؛ شهرام حسامی؛ سپیده شفیعی


3. شناسایی زنبورهای پارازیتویید شپشک‌های گیاهی (Chalcidoidea) در باغ‌های میوه استان مرکزی

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 251-264

مظاهر یوسفی؛ حسنعلی واحدی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ روح الله شریفی


4. کارآیی برخی جدایه‌های بومی تریکودرما در القای مقاومت گوجه‌فرنگی به Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici، عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-234

شهناز آل آقائی؛ سعید رضائی؛ مصطفی عبادی؛ حمیدرضا زمانی زاده


5. کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 269-278

میترا بدخشان؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی


6. بررسی کارایی برخی از ترکیبات آلی فرار Trichoderma asperellum در کنترلBotrytis cinerea ، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 187-202

فرناز جلالی؛ دوستمراد ظفری؛ هومن سالاری


7. اولین گزارش دو گونه از جنس (Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae برای ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 203-206

عباس محمدی خرم آبادی؛ حسین لطفعلی زاده؛ مهدی شمس زاده